Tanıtım

KISA BİLGİ
Eğitim Süresi / AKTS 4 Sömestır / 120 AKTS
Kazanılan Derece Yüksek Lisans (YL), “Master of Arts” (MA)
Eğitim Dili İngilizce
Kabul Şartları
- İlgili alanda lisans derecesi sahibi olmak
- İngilizce dil yeterliliği belgesine sahip olmak
- Türk adaylar için yeterli ALES puanına sahip olmak
Eğitimin Başlama Tarihi Lütfen akademik takvime bakınız: http://oidb.tau.edu.tr/tr/lisansustu
 
PROGRAMIN İÇERİĞİ
 
Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, Türk Alman Üniversitesi, Ilmenau Teknik Üniversitesi ortaklığında (Technische Universität Ilmenau) ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) desteğiyle yürütülen, İngilizce dilinde tezli bir yüksek lisans programıdır. Öğretim kadrosu Türk Alman Üniversitesi ve Ilmenau Teknik Üniversitesi’nden gelen akademisyenlere ek olarak Almanya’daki partner üniversitelerimizin değerli akademisyenlerinden oluşmaktadır. 

Program, algoritmikleşme, yapay zekâ, dijital iletişim ve medya içeriğinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında akademik araştırma ve profesyonel mesleki oryantasyonu merkeze alarak tasarlanmıştır. İletişimin dijital dönüşümü, dijital iletişim alanındaki gelişmeler ve güncel trendlerin analizi, eğitim programının birincil odak noktasıdır.

Yüksek lisans programı yenilikçi, araştırma odaklı, uluslararası ve disiplinlerarası değerler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgisayar tabanlı iletişim araştırmaları, dijital dünyanın karmaşık olgu ve kavramlarının teorik ve deneysel analizi, programın uluslararası yapısının getirisi olan karşılaştırmalı araştırmalar, Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı’nın yenilikçi ve araştırma odaklı yapısının bileşenleridir. Programın disiplinlerarası niteliği doğrultusunda, bilgisayar ve veri biliminin iletişim ile bir araya getirilerek, kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, hukuk ve ekonomi gibi alanlarla karşılaştırmalı olarak çalışılmasına önem verilmektedir. 

Mevlana Değişim Programı sayesinde her sene azami 3 öğrencimiz, yüksek lisans eğitiminin bir dönemini burslu olarak Ilmenau Teknik Üniversitesi’nde tamamlayabilmektedir. Program 120 AKTS’den oluşmaktadır ve 4 yarıyıllık bir süreye yayılmaktadır.
 
KAZANIM VE YETKİNLİKLER
Öğrencilerin, Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları alanında İngilizce Yüksek Lisans Programını tamamladıktan sonra aşağıdaki kazanım ve becerileri edinmeleri planlanmaktadır:
1. Mezunlar, iletişim ve medya çalışmaları alanlarında derin teorik ve metodolojik bilgiye sahip olurlar.
2. Yüksek Lisans Programı mezunları, iletişim ve medya alanında niteliksel ve niceliksel deneysel araştırmaları bağımsız olarak planlamak, yürütmek, değerlendirmek ve raporlamak için yetkinlik kazanırlar.
3. Mezunlar, sosyal olarak ilgili araştırma sorularını formüle etmek, işlemek ve medya iletişim süreçlerini eleştirel olarak analiz etmek için iletişim ve medya çalışmaları alanında edinilen temel kavramları, teorileri ve yöntemlerini başarıyla kullanma becerisine sahip olurlar.
4. Yüksek Lisans Programı, mezunların disiplinlerarası yaklaşımlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarındaki sorunlar üzerinde uluslararası uyumlu bir düzeyde çalışabilmelerini sağlar.
5. Mezunlar, medya iletişiminin uluslararası ve kültürlerarası alanlarının yanı sıra, iletişim ve medya araştırmalarındaki son eğilimleri kavrayabilir ve yansıtabilir.
6. Yüksek Lisans Programı, mezunlarına akademik çalışma ve uygulama alanında yetkinlik kazandırır.
  
KARİYER İMKANLARI
Yüksek Lisans Programının başarı ile tamamlanması, mezunların doktora eğitimi çerçevesinde akademik eğitimlerine devam edebilmelerine olanak sağladığı gibi, yurt içi ve yurt dışında iletişim ve medya endüstrisinin aşağıda belirtilen alanlarında kariyer yapmalarını imkânı tanır:
- Üniversite ve Araştırma Kurumları - Dijital Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Kurumsal İletişim - İletişim Danışmanlığı
- Medya Yönetimi - Medya ve Kamuoyu Araştırmaları
- Halkla İlişkiler - Stratejik Dijital İletişim