Tanıtım

KISA BİLGİ
Eğitim Süresi / AKTS 4 Sömestır / 120 AKTS
Kazanılan Derece Yüksek Lisans (YL), “Master of Arts” (MA)
Eğitim Dili İngilizce
Kabul Şartları
- İlgili alanda lisans derecesi sahibi olmak
- İngilizce dil yeterliliği belgesine sahip olmak
- Türk adaylar için yeterli ALES puanına sahip olmak
Eğitimin Başlama Tarihi Lütfen akademik takvime bakınız: http://oidb.tau.edu.tr/tr/lisansustu
 
PROGRAMIN İÇERİĞİ

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, dijital iletişim ve medya içeriğinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında araştırma ve profesyonel mesleki oryantasyonu merkeze alan, yenilikçi yöntemler öğretmeye odaklanmaktadır. Birincil odak noktası, halkla iletişimin dönüşümün, yani medya ve iletişim sektöründeki en son gelişme ve trendlerin analizidir.

Yüksek Lisans Programı, yenilikçi, araştırma odaklı, uluslararasılık ve disiplinlerarasılıktan oluşan dört özellik ile karakterize edilir:
  • Yüksek Lisans Programı, klasik yöntemlere ek olarak bilgisayar tabanlı yöntemlere odaklandığı ve dolayısıyla dijital iletişim ve medya alanlarında uzman yetiştirdiği için yenilikçidir.
  • Yüksek Lisans Programı araştırma odaklıdır, çünkü müfredat öncelikle dijital iletişim ve medya alanındaki karmaşık fenomenlerin teorik ve deneysel analizi için beceriler kazandırır.
  • Yüksek Lisans Programı, zengin öğretim kadrosu, karşılaştırmalı öğretim ve araştırma programı ve küresel kalite standartlarına yönelik oryantasyonu nedeniyle uluslararasıdır.
  • Yüksek Lisans Programı, iletişim, veri ve bilgisayar bilimi alanlarını kapsayan bir yapıya sahip olmasından dolayı disiplinlerarasıdır. Ayrıca yukarıda sayılan alanlardaki konuların kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, hukuk ve ekonomi alanlarındaki karşılaştırmalı araştırmalarla birleştirilmesine önem verilmektedir.

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları, dört yarıyıllı kapsayan standart bir süre ve 120 AKTS kredi yüküne sahip, İngilizce eğitim veren bir yüksek lisans programıdır. Ayrıca Program, Almanya’dakiIlmenau Teknik Üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) işbirliği çerçevesinde planlanıp uygulanmaktadır.

Yüksek Lisans Programı mezunları, “Yüksek Lisans Mezunu”, “Master of Arts”, akademik ünvanını almaya hak kazanırlar.

Yüksek Lisans Programı, 14 dersten oluşur ve bir Yüksek Lisans tezi ile tamamlanır. Dersler, Türk-Alman Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerinin yanısıra, Ilmenau Teknik Üniversitesi, Passau Üniversitesi ve Leipzig Üniversitesi’nden katılan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

 
 
KAZANIM VE YETKİNLİKLER
Öğrencilerin, Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları alanında İngilizce Yüksek Lisans Programını tamamladıktan sonra aşağıdaki kazanım ve becerileri edinmeleri planlanmaktadır:
1. Mezunlar, iletişim ve medya çalışmaları alanlarında derin teorik ve metodolojik bilgiye sahip olurlar.
2. Yüksek Lisans Programı mezunları, iletişim ve medya alanında niteliksel ve niceliksel deneysel araştırmaları bağımsız olarak planlamak, yürütmek, değerlendirmek ve raporlamak için yetkinlik kazanırlar.
3. Mezunlar, sosyal olarak ilgili araştırma sorularını formüle etmek, işlemek ve medya iletişim süreçlerini eleştirel olarak analiz etmek için iletişim ve medya çalışmaları alanında edinilen temel kavramları, teorileri ve yöntemlerini başarıyla kullanma becerisine sahip olurlar.
4. Yüksek Lisans Programı, mezunların disiplinlerarası yaklaşımlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarındaki sorunlar üzerinde uluslararası uyumlu bir düzeyde çalışabilmelerini sağlar.
5. Mezunlar, medya iletişiminin uluslararası ve kültürlerarası alanlarının yanı sıra, iletişim ve medya araştırmalarındaki son eğilimleri kavrayabilir ve yansıtabilir.
6. Yüksek Lisans Programı, mezunlarına akademik çalışma ve uygulama alanında yetkinlik kazandırır.
  
KARİYER İMKANLARI
Yüksek Lisans Programının başarı ile tamamlanması, mezunların doktora eğitimi çerçevesinde akademik eğitimlerine devam edebilmelerine olanak sağladığı gibi, yurt içi ve yurt dışında iletişim ve medya endüstrisinin aşağıda belirtilen alanlarında kariyer yapmalarını imkânı tanır:
- Üniversite ve Araştırma Kurumları - Dijital Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Kurumsal İletişim - İletişim Danışmanlığı
- Medya Yönetimi - Medya ve Kamuoyu Araştırmaları
- Halkla İlişkiler - Stratejik Dijital İletişim