Öğretim Planı

1. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu (Z)/ 
Seçmeli (S)
AKTS Haftalık Ders Saati
ICMR101 İletişim ve Medya Teorilerinde Gelişmeler Z 5 2
ICMR103 İletişim Araştırma Yöntemleri Z 5 2
ICMR105 İletişim Çalışmalarında Veri Analizi / İstatistik Z 5 2
ICMR107 Stratejik ve Örgütsel İletişim Z 5 2
ICMR109 Medya Alımlama ve Etkileri Araştırmasında Güncel Yaklaşımlar Z 5 2
ICMR111 Seminer Z 5 0
  TOPLAM   30 10
 
2. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu (Z)/
Seçmeli (S)
AKTS Haftalık Ders Saati
ICMR102 Bilgisayar Destekli İletişim Araştırmalarına Giriş Z 5 2
ICMR104 Uygulamalı İletişim Z 5 2
ICMR106 Araştırma Projesi Z 5 2
ICMR108 Karşılaştırılmalı İletişim Araştırmaları Z 5 2
  Seçmeli Ders I S 5 2
  Seçmeli Ders II S 5 2
Seçmeli Ders I
ICMR110 İletişim Biliminin Epistemolojisi S 5 2
ICMR112 Risk ve Kriz İletişimi
ICMR114 Küresel İletişim
Seçmeli Ders II
ICMR116 Yaratıcılık ve Yenilikçilik Yönetimi S 5 2
ICMR118 İletişim ve Medyada Yenilikler
ICMR120 İletişim Araştırmalarında Yapay Zekâ
  TOPLAM   30 12
 
3. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu (Z)/ Seçmeli (S) AKTS Haftalık Ders Saati
ICMR201 Uzmanlık Alan Dersi Z 5 2
ICMR290 Yüksek Lisans Tezi Z 25 0
  TOPLAM   30 2
 
4. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu (Z)/ Seçmeli (S) AKTS Haftalık Ders Saati
ICMR202 Uzmanlık Alan Dersi Z 5 2
ICMR290 Yüksek Lisans Tezi Z 25 0
  TOPLAM   30 2