Tüm Haberler

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, dijital iletişim ve medya içeriğinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında araştırma ve profesyonel mesleki oryantasyonu merkeze alan, yenilikçi yöntemler öğretmeye odaklanmaktadır. Birincil odak noktası, halkla iletişimin dönüşümün, yani medya ve iletişim sektöründeki en son gelişme ve trendlerin analizidir.